Anbefal denne sidePrint denne side

Boganmeldelser

<<< tilbage til forsiden

Boganmeldelser til Dansk Historisk Fællesråd - historie-online.dk


2007

Geoffrey Wellum:
Beredskab ved daggry.
En spitfirepilot fortæller om slaget om England.

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/beredskab_daggry.htm

Maria Helleberg:
Dagmar - Maria Feodorovna (Roman)

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/helleberg_dagmar.htm

Ole Schramm og Claude Barbet:
Rejse i tiden - Danmarks historie.

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/rejse_i_tiden.htm

Eric Lerdrup Bourgois og Niels Høffding (red.):
Danmark og Napoleon

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/danmark_napoleon.htm

Joachim Fest:
Ikke jeg - Erindringer fra en barndom og ungdom.

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/fest_ikke_jeg.htm

Walter Isaacson:
Einstein - Hans liv og univers.

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/einsten.htm

Søren Byskov:
Dansk kystkultur under forandring.
Kystlandskab, kulturhistorie og naturforvaltning i det 20. århundrede.

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/kystkultur.htm

2008

Poul Johannes Jørgensen:
Dansk strafferet fra Reformationen til Danske Lov. Bd. 1.
Redigeret af Ditlev Tamm

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/strafferet_1.htm

Eric Jacobsen (ovs.):
Venskabets pris - Francesco Petrarcas breve i udvalg
Under medvirken af Kirsten Grubb Jensen

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/venskabets_pris.htm

Anette Faye Jacobsen:
Husbondret - Rettighedskulturer i Danmark 1750-1920

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/husbondret.htm

R.G. Grant, Roger Ford og Steve Walton:
Våben - Våben og rustninger gennem tiderne.

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/vaaben_rustninger.htm

Carl Pedersen:
Det andet USA - Fornyelse og frihed i fremtidens Amerika.

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/andet_usa.htm

Catherine Merridale:
Ivans krig - Den røde hær 1939-1945

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/ivans_krig.htm

Knud Waaben:
Bønders og byfolks ære.
Skitser fra dansk rets- og kulturhistorie 1500-1800

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/boender_byfolk.htm

Joakim Garff (red.) m.fl.:
At komme til sig selv - 15 portrætter af danske dannelsestænkere.

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/komme_selv.htm

John Hughes-Wilson:
Militære efterretninger - Fadæser og dækhistorier

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/mil_efterretninger.htm

Joachim C. Fest:
Hitlers indre fjender - Den tyske modstandskamp 1933-1945

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/hitlers_indre_fjender.htm

2009

Therkel Stræde(red.) m.fl.
De nazistiske koncentrationslejre - Studier og bibliografi

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/nazistiske_koncentrationslejre.htm

Mark Roseman:
Wannsee Konferencen - Beretningen om det 20. århundredes mest skamfulde dokument.

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/broe_wannsee.htm

Jes Fabricius Møller:
Hal Koch - En biografi

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/gad_halkoch.htm

Rasmus Mariager (red.)
Danskere i krig 1936-48

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/gyldendal_danskereikrig.htm

Xinran Zue:
Kinas Vidner - Stemmer fra en tavs generation

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/rosinante_kinasvidner.htm

Jean Edward Smith:
FDR - Franklin D. Roosevelt
Oversat Morten Visby

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/gyldendal_fdr.htm

Laurits Jessen:
Jeg havde nået toppen! En mønsterbryders liv - Laurits Jessen 1868-1946

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/byhistorisk_vejle_laurits_jensen.htm

2010

Ole Lange og Alex Frank Larsen:
Outze. Reporter - Redaktør - Revser. En biografi.

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/information_outze.htm

Arne Hardis:
Klassekammeraten - Otto Melchior - kommunisten, der forsvandt

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/gyldendal_klassekammeraten.htm

Sofie Lene Bak:
Ikke noget at tale om
- Danske jøders krigsoplevelser 1943 - 1945

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/jewmus_ikkenoget.htm

Thomas Harder:
Anders Lassens krig
9. april 1940 - 9. april 1945

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/information_lassenskrig.htm

Dennis Larsen:
Fortrængt grusomhed
- Danske SS-vagter 1941-1945

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/gyldendal_grusomhed.htm

Victor Klemperer:
LTI - Lingua Tertii Imperii
- Det Tredje Riges sprog
- En filologs noter

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/52_tekstogtale_lti.htm

Kenan Malik:
Fra fatwa til jihad
- Rushdie-affæren og dens efterspil

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/5-information-fatwajihad.htm

2011

Dino Knudsen (red.):
Øjenvidner til Besættelsen
- Danskere beretter om hverdag og krig 1940-1945

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/091103_haase_oejenvidner.htm

Kaj Nykjær Jensen:
Svendborgs Toldsteds Skibe og Fartøjer 1837-1867

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/151101_svendborg_toldstedsskibe.htm

Jakob Sørensen:
For Danmarks Ære
- Danskere i allieret krigstjeneste 1939-45

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/191101_information_danmarksaere.htm

Flemming Bau:
Fortællingens rum
- Billeder og tanker om udstillinger 1969-2009

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/201101_hikuin_fortaellingens.htm

Jesper Laursen:
Herregårdsbilleder
- Livet på Moesgård 1900-1950

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/241103_moesgaard_livet.htm

Steve Sem-Sandberg:
De fattige i Lodz (Roman)

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/341101_gyldendal.htm

Barbara Beuys:
Sophie Scholl
- Pigen, der trodsede Hitler

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/b401104.htm

Simon Sebag Montefiore:
Jerusalem - Biografien

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/b431102.htm

Niels Barfoed:
Manden bag helten - Knud Rasmussen på nært hold

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/b471102.htm

Hans Gregersen:
Fæstning Frederikshavn

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/b121203.htm

Jens Ole Christensen (red.), Michael H. Clemmesen, Ole L. Frantzen, Michelle L. Hjortgaard, Martin Jespersen (red.), Anders Thorkilsen:
Københavns Befæstning - Til Fædrelandets Forsvar

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/b181204.htm

Poul Martinsen:
Hypnosemorderen - dobbeltmennesket Palle Hardrup

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/b271201.htm

Jesper Asmussen:
På historisk rundrejse i Skåne - Den dansk-svenske historie

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/b301202.htm

Lars N. Henningsen og Broder Schwensen:
I Venskab og tillid - Istedløvens tilbagevenden til Flensborg i 2011

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/b361201.htm

Jonathan Steinberg:
Bismarck. Jernkansleren. Europas statsmand

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/b401202.htm

Anders Bjørn Hansen:
Breve fra Anders. En fortælling om danske sømænd i krig 1939-45

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/b441201.htm

Sven Arvid Birkeland:
I kamp for Danmark. Danske skæbner i 2. Verdenskrig

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/b281302.htm

Andreas Fugl Thøgersen:
Modstandskampens børn. Forældrenes krig - børnenes arv

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/b361302.htm

 
 
© Se flere produktioner fra 1HG.dk
Advokat Henning Lyngsbo
Aaboulevarden 3, 1. sal
8000 Aarhus C
Tel. 86 13 88 33
Fax 86 19 40 10

www.lyngsbo.dk